Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20610

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

01 czerwca 2021 Status
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachInformacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku
26 maja 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu działki nr 1624/156 w Boguchwale
12 maja 2021 Status
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
26 kwietnia 2021 Status
Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rokBurmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25 marca 2021 Status
Lista kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji spełniających wymagania formalne
07 kwietnia 2021 Status
Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowegoGmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego: OPEL COMBO
26 marca 2021 Status
Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.
17 marca 2021 Status
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.
15 marca 2021 Status
Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w BoguchwaleKonkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale
09 marca 2021 Status
Wykaz nieruchomości do sprzedaży oznaczonej jako działa nr 270 położonej w Mogielnicy
08 marca 2021 Status
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkachTermin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
09 lutego 2021 Status
Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
29 stycznia 2021 Status
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Gminy Boguchwała Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
21 stycznia 2021 Status
ogłoszenie o II przetargu na spprzedaż dz.1372 położonej w Zgłobniu
12 stycznia 2021 Status
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Liczba odwiedzin: 896402

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała