Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 03-06-2020 | 13:58
Obwieszczenie - budowa instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale 03 czerwca 2020

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale   

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie 01 czerwca 2020

Zawiadomienie o uchyleniu zaskarżonej decyzji Burmistrza Boguchwały znak RMP.6733.111.11.2019 z dnia 13.02.2020 r. i przekazaniu do ponownego postępowania organowi pierwszej instancji   

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale. 27 maja 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale.   

Obwieszczenie - budowie stacji bazowej RZE7017B wraz z instalacją elektroenergetyczną w Lutoryżu, gm. Boguchwała. 22 maja 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.budowie stacji bazowej RZE7017B wraz z instalacją elektroenergetyczną w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała. 21 maja 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała".   

OBWIESZCZENIE 07 kwietnia 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka - Racławówka - etap II   

OBWIESZCZENIE 07 kwietnia 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium obszaru oznaczonego na załączniku graficznym położonego w m. Kielanówka    

obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowergo planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Koreja III 19 marca 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Koreja III   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale. 14 listopada 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Mogielnicy. 08 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała".   

Obwieszczenia - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu. 30 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu".   

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej 07 sierpnia 2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska   

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 18 lipca 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Boguchwała - Wisłoczysko   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu 29 maja 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu   

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017 24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017 24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017 24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    

OBWIESZCZENIE 30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    

OGŁOSZENIE 23 kwietnia 2013

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.    

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała