Podstawy prawne 

polska  angielska
data publikacji: 24-04-2020 | 13:09data ostatniej modyfikacji: 24-04-2020 | 14:27

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219)

 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700)

Liczba odwiedzin: 896252

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała