Czas realizacji 

polska  angielska
data publikacji: 24-04-2020 | 13:09data ostatniej modyfikacji: 24-04-2020 | 14:33

Czas realizacji:

 do 1 miesiąca,

do 7  dni – gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego,

14 dni – gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego – art. 237 §2 Kpa

 

Liczba odwiedzin: 896402

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała