Tryb odwoławczy 

polska  angielska
data publikacji: 24-04-2020 | 13:10data ostatniej modyfikacji: 24-04-2020 | 14:25

Tryb odwoławczy:

postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie ma podstaw prawnych do trybu odwoławczego tj. postępowania odwoławczego lub postepowania sądowoadministracyjnego

Liczba odwiedzin: 896402

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała